torsdag 1 juni 2017

Rapport maj

Min Your-Money-Or-Your-Life-graf ser ju som bekant inte så munter ut. Precis när gröna de passiva inkomsterna börjat överstiga utgifterna gick det åt skogen:

Det gick åt skogen med investeringarna och det gick åt skogen med utgifterna pga flytt (till skogs faktiskt). De senaste 3 åren har renoveringskostnader gjort att röda kurvan stuckit iväg hamnat runt 16k, och då har vi ytterligare närmre 300k de närmsta 2 åren (utbyggnad av VA och indragning av bredband t ex). Först därefter kommer utgifterna sjunka ner mot tidigare nivåer, ca 8k.

På investeringssidan har jag börjat på ny kula. Planen är att bygga upp en utdelningsportfölj med aktier. Svenska aktier hamnar i ISK och utländska i KF pga källskatt. Kör med Avanza, även om man blev lite lockad av Nordnets Shareville-community.


Har inte påbörjat något spread sheet med innehav och utdelningar ännu, så det får bli i dess allra enklaste form. Dessa aktierna har jag köpt i maj:

Castellum, 150 st
Kinnevik B, 30 st
SEB C, 100 st
Realty Income Corp, 100 st

Värdet på portföljen är idag 85k, så det var drygt 3 månaders överskott som investerades på ett bräde.
Jag hade lite svårt att hitta billiga och bra aktier att köpa, tittar främst på direktavkastning och utdelningshistorik.
På lite sikt vill jag ha 15-20 olika aktier i portföljen, fördelade på 4-5 olika branscher och både svenska och utländska.

Blev lite förtjust i Realty Income pga månadsutdelningar, så det blev extra många där.

Det var alltför idag!